دسته بندی پروژه ها

قمیت هر عدد بلوک سیمانی سبک

قمیت هر عدد بلوک سیمانی سبک

قیمت هر عدد بلوک سیمانی سبک با کرایه + هزینه تخلیه قیمت هر عدد بلوک سیمانی سبک متفاوت و بستگی به ابعاد دارد. هرچقدر عرض بلوک کوچکتر باشد؛ قیمت بلوک سیمانی نیز ارزان تر می باشد. بعنوان‌مثال بلوک سیمانی سایز ۷ ارزان تر از بلوک ...

مشاوره رایگان